nl

NL

  • EN
  • DE
  • NL
£
nl

Is er een dokter in de zaal?

Natuurlijk begonnen we het Healthcare outsmarted event op dinsdag 29 oktober in Utrecht niet met deze vraag. Al waren er wél veel artsen aanwezig, en alle deelnemers hadden op een of andere manier een link met Zorg en Welzijn in Nederland.

Cloud Technology Solutions NL organiseerde deze dag en zo ontstond een interactieve dag met een zeer diverse groep professionals over de laatste technologie om te innoveren in de gezondheidszorg.

Innovatie binnen UMC Utrecht

In het verhaal van Harry Pijl, Programma directeur Digital Health in de board of directors bij UMC Utrecht ging het over innovatie. Technologie om te veranderen van traditionele gezondheidszorg naar het verbeteren van de kwaliteit van leven. Harry toonde hoe diverse apps het mogelijk maken dat chronisch zieken zelf hun data bijhouden en totale regie over hun behandelproces ervaren. Naast die eigen regie was in dit verhaal de aanzienlijke uitdaging voor ziekenhuizen rondom de betaalbaarheid van de zorg een belangrijk thema. Na afloop vertelden diverse deelnemers dat de werkwijze van UMC Utrecht een inspirerend voorbeeld is. Een manier van werken waarin ICT niet leidend is. Binnen het UMCU is sterke realisatie dat data alleen niets is, maar dat inzichten en daaraan gekoppelde acties echte toegevoegde waarde bieden. Hiervoor werken zij met diverse technologieën in een driehoek: patiënt, arts en data scientist. Die als multidisciplinair team Digital Health nu en in de toekomst mogelijk maken.

Security, privacy en open source bij Google

Rokesh Jankie, Customer Engineer bij Google Cloud deelde in zijn Deep Dive sessie achtergronden over het belang van Healthcare voor Google Cloud. Hij ging in op de nog altijd gevoelige thema’s rondom security en privacy als het gaat om het opslaan van data in de Google Cloud. De Google infrastructuur is voor het leeuwendeel gemaakt met eigen hardware en daarmee zijn ze een enorm grote producent. Op cloud.google.com/security is nog veel meer over dit thema te lezen. In het tweede deel van zijn verhaal liet Rokesh zien dat Google een groot voorstander is van open source technologie. Naast DICOM (open source voor medische beelden), lichtte hij de ins en outs van HL7 en FHIR toe. Laatstgenoemde is een veel gebruikte technologie op het Google Cloud Platform (GCP).

Machine Learning en Artificial Intelligence

Buzzwords, Machine Learning en Artificial Intelligence. Maar wat kun je er eigenlijk mee in en hoe werkt het gebruik van Machine Learning principes in medische omgevingen. In het verhaal van Enno de Haan, Team Lead Machine Learning bij CTS Nederland zagen de deelnemers diverse voorbeelden uit de praktijk. Waarmee het voor de deelnemers verhelderend werd hoe zij dit praktisch toepasbaar kunnen maken voor hun eigen werkomgeving.

Digitale innovatie bij LUMC

Aan het einde van de dag was het de beurt aan Marjolein Elderhorst, Manager Digitale Innovatie bij LUMC. Zij werkte met haar collega’s, CTS NL en Google aan de ontwikkeling van een speech to text applicatie, waarmee artsen tijdens consulten zo’n 50% minder tijd kwijt zijn met administratie doordat gesprekken worden opgenomen en zo, onder meer, direct de vragenlijsten van het EPD worden ingevuld. Op dit moment wordt uitgebreid getest met de op GCP ontwikkelde toepassing en de eerste resultaten zijn veelbelovend. De applicatie waarmee in de OK met spraak eerdere medische beelden van een cliënt kunnen worden opgeroepen en aantekeningen in het dossier kunnen worden gemaakt, is van recentere datum. Een team binnen het LUMC bekijkt momenteel wat de meerwaarde van deze op Google cloudtechnologie gebouwde applicatie voor het werkende leven van artsen en specialisten kan zijn.

Healthcare outsmarted

Naast de boeiende verhalen was er tijd ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s die steeds veel overeenkomsten blijken te hebben. Echte vooruitgang en regie voor de cliënt, betere behandelmethoden voor medici met moderne technologie en het verhalen van de kosten van de gezondheidszorg. Deze groep professionals was enthousiast en staat open voor nieuwe technologie. Enthousiastelingen die vaak naast hun beroep in een puur medische omgeving hun tijd besteden aan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven en daarmee op weg zijn om Outsmart your future werkelijkheid te laten worden.

Vergelijkbare verhalen